LÖS DIN TVIST MED SWIFTCOURT

Swiftcourt garanterar en snabb, enkel och juridiskt bindande lösning på tvisten.

Kom igång nu

Vad är Swiftcourt? Scrolla.

Ett enklare, snabbare
och billigare alternativ.

Swiftcourt löser din tvist snabbt och enkelt. I en vanlig domstol kostar det tiotusentals kronor och det tar oftast över ett år innan tvisten är löst. Swiftcourt löser din tvist på högst 6 veckor och kostnaden är bara en bråkdel av vad det skulle kostat i en allmän domstol.

Kom överens med din motpart

För att lösa en tvist med Swiftcourt måste du och din motpart vara överens om att lösa tvisten med Swiftcourt. Det kan ni göra antingen innan tvisten har uppstått i ett avtal eller efter via Swiftcourts onlinetjänst. Swiftcourt kommer då skicka ut en förfrågan om att lösa tvisten med Swiftcourt till din motpart. Medan du väntar på din motparts respons kan du inleda tvisten och börja skriva på din talan.

Redogör vad som har hänt

När du och din motpart är överens om att tvisten ska lösas med Swiftcourt inleds tvisten och skriftväxlingen påbörjas. Skriftväxlingen pågår i 4 veckor där du och din motpart redogör för vad som har hänt och motiverar vem som ska få rätt. Relevant bevisning och material laddas upp för att bevisa för Swiftcourt vem av er som har rätt. Du har även möjlighet att få juridisk rådgivning och hjälp att utforma din talan under hela processen.

Dom inom 6 veckor.

Så fort skriftväxlingen har avslutats utses 1 skiljeman som direkt påbörjar handläggningen av ärendet. Handläggningen pågår under 2 veckor. Domen meddelas till dig och din motpart så fort handläggningen är avslutad. Domen är direkt verkställbar, vilket innebär att om den förlorande parten inte rättar sig efter domen, kan den vinnande parten i tvisten lämna den till Kronofogdemyndigheten som då verkställer domen.

Använd Swiftcourt i ditt avtal

För att förhindra en situation där din motpart begår ett avtalsbrott och du inte kan göra något för att det är för dyrt att gå till domstol, bör du använda dig av Swiftcourts skiljeklausul i dina avtal. Då kan du alltid känna dig säker på att du både har tid och pengar för att lösa tvisten.